Årsstämman 2014

Vi har haft vår årsstämma för 2013 den 22 maj. Det var en bra årsstämma där alla punkter diskuterades och där det röstades igenom en ny styrelse inför 2014.

pdf_

Läs mer i bifogat protokoll.