Bredband, Telefoni och TV

Sirius 33 har utvecklat samarbetet med ComHem och utökat det som ingår i det månatliga utbudet som ingår i månadsavgiften för respektive lägenhet.