Bo i Sirius 33 – tjänster

cyklar

Bredband, telefoni och tv

Bostadsrättsföreningen är ansluten till Com Hem för leverans av såväl bredband, tv och telefoni. Denna avgift ingår i månadsavgiften för respektive lägenhet.

Bostadsrättstillägg

När vi som bostadsrättsägare tecknar försäkring behöver vi inte teckna bostadsrättstillägg då föreningen står för denna del av försäkringen för de boende.

Felanmälan

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, lokal- och garagegäster är välkomna att kontakta någon ur styrelsen för frågor av allmän natur. Helst via e-post; info@sirius33.se Denna adress går till hela styrelsen. Beträffande felanmälan och frågor om kontrakt, hyres- och avgiftsdebitering hänvisas till:

Teknisk förvaltning och felanmälan

Loudden Bygg och Fastighets AB
Ring 08-545 415 57 för felanmälan och kundtjänst, telefontid vardagar 8.00 – 16.00. Felanmälan kan också göras på felanmalan@loudden.se med kopia till info@sirius33.se

Vid mer akuta tillbud kontakta vem som helst ur styrelsen så skall vi försöka hjälpas åt att lösa det.

Kameral förvaltning

Brain Accounting AB
Hit vänder man sig i frågor kring kontrakt, hyres- och avgiftsdebitering etc.
Ring 08-52 20 50 80

Städning trapphus

Santy Städservie
Miller Valdes sköter våra trapphus. Har du frågor om städningen kontakta Styrelsen via info@sirius33.se

Parkering

Det finns totalt ca 72 garageplatser inom föreningen. Är du intresserad av en plats eller har andra frågor, kontakta oss på garage@sirius33.se

I övrigt så kan en folkbokförd person i stadsdelen som äger en bil ansöka om boendeparkering hos Stockholms Stad www.stockholm.se.

Sophantering

Det finns sopnedkast för hushållssopor på varje våningsplan i båda husen. Vad gäller övriga grovsopor finns ett grovsoprum nere på plan NK på Upplandsgatan 49 och Västmannagatan 52. Vänligen läs noga vad som får placeras där. Alla skrymmande grovsopor såsom möbler, kylskåp, spisar och julgranar – som inte ryms i plastkärlen får inte kastas där. Ej heller tomflaskor, glas, färg, kemikalier, bilbatterier och annat miljöfarligt avfall.

Vi rekommenderar för glas och pappersåtervinningen containrarna utanför Hemköp på Upplandsgatan och för den stora återvinningen är Bromma Återvinningscentral på Linta Gårdsväg 16 närmast.

Tvättstuga

Det finns en stor tvättstuga på nedre källarplan på Upplandsgatan 49. Den innehåller två stora tvättmaskiner, ett torkskåp, en torktumlare och en mangel.

Bokning görs med den bokningsbricka som hör till varje lägenhet. Om bokad tvättid inte tagits i anspråk inom 1 timme kan tiden nyttjas av annan boende. Tvättider är mellan 07.00-22.00 varje dag.

I tvättstugorna finns anslag med bruksanvisningar för maskinerna. Efter att du har använt tvättstugan ska du städa av den enligt de anvisningar som finns på anslag i tvättstugan. Redskap för rengöring finns i anslutning till tvättstugorna. Vid fel på maskiner ring felanmälan. Sätt en lapp på den maskin som inte fungera, med information om att felanmälan gjorts – glöm inte att ringa felanmälan till Loudden, felanmalan@loudden.se med kopia till info@sirius33.se

Förråd och cykelförråd

Det finns ett förråd till varje lägenhet samt ett gemensamt cykelförråd.