Föreningen

Stadgar

Brf Sirius 33 stadgar

Klicka på länken för att öppna dokumentet

Ordningsregler

För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom Brf. Sirius 33. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt. Genom att följa ordningsreglerna kan såväl gammal som ung bidra till den goda gemenskapen i vår förening.

Som bostadsrättsinnehavare i BRF Sirius bör du:

 • efterleva råd och anvisningar gällande tvättstugan.
 • alltid göra rent efter dig i tvättstugan, t.ex. sopa närmast maskinerna göra rent i filter i torktumlaren och i torkskåpet.
 • inte ställa cyklar eller annat gods utanför era dörrar. Trappan är Er brandväg, den måste vara framkomlig.
 • för allmän trivsel och god sämja bland alla i huset boende ska vi ta hand om och vårda föreningens egendom.
 • aldrig lämna dörr till källare eller gemensamma utrymmen olåst.
 • vara aktsam och väl vårda föreningens egendom
 • att – om skada eller något annat fel uppstår – omedelbart göra felanmälan
 • inte lämna ut portkoder till obehöriga
 • ställa cyklar på därför avsedd plats
 • lämna, grovsopor och tidningar i därför avsedda kärl
 • inte hyra ut sin bostad i andra hand utan styrelsens medgivande

Övriga ordningsregler

Om ni har planerat in en fest eller några andra trevligheter är det bra om ni innan festen informerar era grannar eller sätter en lapp i porten att ni skall ha fest. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad.

Port och trapphus

Se till att portdörren går i lås efter dig vid in- eller ut passage till huset. Detta är ett enkelt sätt att minska risken att få oinbjudna gäster.

Lägenhetsförråd

Till din lägenhet hör ett förråd. Du får absolut inte använda andra medlemmars förrådsutrymmen utan deras tillstånd. All förvaring av möbler, kartonger mm utanför förråden är ej tillåten av brandsäkerhetsskäl. Föreningen kommer att flytta bort allt som står i gemensamma utrymmen. Brandfarliga vätskor får ej förvaras i förråden.

Reparationsarbeten

Alla ombyggnadsarbeten skall anmälas skriftligt till styrelsen innan arbetet påbörjas. Ombyggnationer som stör (exempelvis: borrning, bilning, rivningsarbeten) skall genomföras 08:00 – 16:00 vardagar. Vid ingrepp i en bärande konstruktionsändringar av befintliga ledningar för avlopp/värme eller annan väsentlig förändring av lägenheten får arbetena inte påbörjas innan styrelsens skriftliga tillstånd lämnats. Meddela gärna dina grannar med lapp i trapphuset, inkludera kontaktuppgifter. Vid mindre reparationsarbeten (exempelvis: skruva upp hyllor, tavlor, etc) får pågå mellan 08:00 till kl 19:00 vardagar och 10:00 till 16:00 helgtid.

Trivsel

Tänk på att ditt golv är grannens tak. Det är därför viktigt att du tex inte låter TV, radio eller stereo stå på för högt. Detta är särskilt viktigt mellan kl. 23.00 och 07.00

Säkerhet och ansvar

Tillsammans skall vi förhindra inbrott och skadegörelse. 
Vi måste se till att alla dörrar till källare, förråd, cykelrum, garage är ordentligt låsta. 
Om det uppstår skador på våra hus eller gemensamma utrymmen, skall detta anmälas till fastighetsskötaren eller styrelsen. Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader.

Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med styrelsen.

Årsredovisning

Årsredovisning 2018

Kontakta styrelsen, info@sirius33.se

Årsredovisning 2017

Brf Sirius 33 ÅR 2017

Styrelse och valberedning

Under 2019/2020 är följande medlemmar i styrelse och valberedning.

Magnus Tönne, Ordförande   076-8003001

Dennis Ericson, Vice ordförande

Gerd Lundin, Ledamot

Lina Söderqvist, Ledamot

Robert Lyngman, Ledamot

Jonas Mejri, Suppleant

Kontakta oss via, info@sirius33.se

Valberedning
Charlotte Kalin

Susanne Högman

Lars-Olof Lindgren

Oäkta Bostadsrättförening

Ett oäkta bostadsföretag är en förening/ett bostadsföretag som inte är ett privatbostadsföretag. Med privatbostadsföretag menas en bostadsrättsförening, ekonomisk förening eller aktiebolag, som till klart övervägande del (minst 60 procent), tillhandahåller bostäder åt sina medlemmar eller delägare. När en förening (bostadsföretag) anses som ett oäkta bostadsföretag kan det bero på att föreningen hyr ut kontors- eller affärslokaler i för stor omfattning eller att föreningen är nybildad under året.

Det finns mer att läsa på skatteverket.se

Underhåll och reparation fram till dags dato

· Stambyte 2012
· Installation av egen värme och varmvatten till undercentral
· Relining avlopp
· Relining dagvatten
· Hissrenovering
· Passersystem till garaget
· Utbyte av fönster och balkongdörrar till alla lägenheter
· Nya entréportar
· Renovering av tätskikt i övre delen av garagenedfarten
· OVK-besiktning jämte nödvändig renovering
· Frånluftsfläktar
· Ombyggnad av lokal till lägenhet
· Omläggning och reparation av taken
· Sanering av PCB i fogar

Kommande underhåll och reparationer
· Rengöring av fasad och målning av balkonger

Arbetsgrupper

Vi kommer att skapa arbetsgrupper för de projekt som är på gång i föreningen. Då delar vi upp arbetet i föreningen och det blir inte så mycket jobb. Nu närmast är det en trädgårdsgrupp som behöver några människor med gröna fingrar. Hör av er till Styrelsen via info@sirius33.se om ni har intresse med att sköta om vår innergård.