Reparationsarbeten 08:00-16:00

Hej alla glada,

Vi vill bara påminna om att i ordningsreglerna så står det att störande ombyggnationer och reparationsarbeten skall utföras 08:00 – 16:00 vardagar. Exempel på störande arbeten är borrning, bilning, rivningsarbeten etc. Det uppskattas av alla om vi kan hålla oss till dessa tider.

Väl mött,

Styrelsen